Vereniging van biologische tuinders
19 november 2017
Op woensdag 8 november was het weer tijd voor de Algemene Ledenvergadering, ditmaal gehouden in de historische kas van Tuinderij Amelis’Hof te Bunnik. In een korte vergadering zijn onder andere diverse  zaken besproken die op dit moment spelen in het Biohuis/de Bioraad. Daarna hadden we ruim de... Lees meer
2 april 2017
Op 29 november j.l. hebben we een thema bijeenkomst over zaad- en plantgoed gehad, met interessante thema’s zoals rassen en landrassen, agro-diversiteit, beschikbaarheid van biologisch zaai- en plantgoed, nationale annex, zaadvaste rassen. Download hier het verslag van deze middag. 
2 april 2017
Bionext is in gesprek met het ministerie van EZ en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over 'maatwerkaanpak regeldruk Agrofood': welke regels knellen bij de ondernemers in ‘agrofoodsector’? Bionext heeft voor deze gesprekken eerst een inventarisatie gedaan bij de achterban. Vereniging... Lees meer
2 april 2017
Eerstvolgende ALV: Woensdag 8 november 2017, in de middag. De ALV wordt gekoppeld aan een themabijeenkomst over bodembeheer.
7 november 2016
Maandag 31 oktober was de 2e ledenvergadering van de Bio tuinders. Wij waren uitgenodigd bij Tuinderij A8 in Doorn. Onder het genot van heerlijke appeltaart en koffie hebben we weer belangrijke zaken besproken en zijn er weer nieuwe ideeen onstaan waar we aan kunnen werken. Daarna een rondeiding... Lees meer
1 november 2016
De vraagbaak is een mailing lijst van De Biotuinders voor allerhande praktische vragen met betrekking tot de biologische teelt en bedrijfsvoering. Van collega's voor collega's.   Inschijven voor de lijst kan hier: http://debiotuinders.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/vraagbaak   Vragen aan de lijst stel... Lees meer
23 maart 2016
We hebben net een leuke vergadering gehad
10 maart 2016
Op 23 maart a.s. zal de eerste algemene ledenvergadering van vereniging de BioTuinders plaatsvinden. Er zijn nog geen jaarstukken uit het verleden te bespreken, maar des te meer plannen voor de toekomst: waarmee gaat de vereniging aan de slag? Zou je dat willen weten of willen beïnvloeden, komt dan... Lees meer
10 februari 2016
Door drie leden van het bestuur op 10 februari 2016 om 9.47 uur.
9 februari 2016
Op 20 en 21 januari had de vereniging een 'spreekuur' in de stand van Bionext op de BioBeurs.  We hebben hier met een aantal collega's gesproken, maar we zijn nog steeds op zoek naar meer biologische tuinders. Want er bestaat nergens een lijst met "alle biologische tuinders van Nederland". Dus zeg... Lees meer

Pagina's