Vereniging van biologische tuinders

Maatwerkaanpak regeldruk Agrofood

Bionext is in gesprek met het ministerie van EZ en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over 'maatwerkaanpak regeldruk Agrofood': welke regels knellen bij de ondernemers in ‘agrofoodsector’?

Bionext heeft voor deze gesprekken eerst een inventarisatie gedaan bij de achterban. Vereniging de BioTuinders heeft meerdere zaken aangedragen waar kleine tuinderijen mee te maken hebben.

Onder andere de volgende punten staan op de agenda:

  • De gecombineerde opgave is voor kleine bedrijven niet te doen

  • GLB subsidies zouden ook voor kleine (bio)tuinders moeten gelden

  • Verplichting om kopieën van certificaten van al je leveranciers te laten zien

Wij hopen dat het ook voor EZ en RVO langzamerhand duidelijk wordt dat er steeds meer kleine (tuinbouw)bedrijven zijn die niet passen in het grootschalige agrarisch denken én de administratieve afhandeling daarvan.

Meer informatie:

 

https://bionext.nl/nieuws/-/asset_publisher/RQ4Tf1xIkLog/content/knelpunten-voor-biologisch-in-maatwerkaanpak-regeldruk-agrofood-?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fbionext.nl%2Fnieuws%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_RQ4Tf1xIkLog%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_Gchppq4DnMDG__column-1%26p_p_col_count%3D1