Vereniging van biologische tuinders

Over de BioTuinders

Onze vereniging is er voor biologisch gecertificeerde tuinderijen en tuinderijen die dat nog niet zijn en al wel zodanig werken. Doel van de vereniging is deze tuinderijen een stem te geven in de ontwikkelingen binnen de biologische sector en de belangen van de tuinbouw te behartigen naar besluitvormende en controlerende organisaties toe. Hiernaast is De BioTuinders een platform voor het uitwisselen van kennis en ervaring. Enkele keren per jaar (in de wintermaanden!) organiseren we activiteiten, zoals een lezing, workshop of excursie. Ook is er een vraagbaak mailinglijst waardoor leden elkaar makkelijk kunnen vinden voor samenwerking en vragen over de praktijk van de biologische tuinbouw. In de agenda vind je niet alleen activiteiten door ons zelf georganiseerd maar ook door onze zuster organisaties. Op de BioTuinders website kunnen mensen die op zoek zijn naar biologische groenten, kruiden, planten en bloemen direct van het land ons ook opzoeken in de ledenlijst.

 

BioTuinders met zo'n 80 leden zijn via onze voorzitter vertegenwoordigd in de adviesraad van Skal. Hier hebben we een ander tarief voor kleine bedrijven weten te bewerkstelligen. BioTuinders zijn onderdeel van het Biohuis dat nauw samenwerkt met de LTO en gesprekpartner is voor LNV met betrekking tot het landbouwbeleid. Hiernaast zijn de BioTuinders lid van de Federatie van Agroecologische Boeren. Via de federatie laten we ook onze stem horen in Den Haag en de Provincies om kleinschalige land- en tuinbouw op de agenda te krijgen en werken we samen met andere groene organistaties zoals Toekomstboeren, CSA-netwerk, BD-vereniging, Biocyclic-Vegan Netwerk. 

 

Hoe meer bedrijven de vereniging vertegenwoordigt, hoe beter! Daarom nodigen we alle biologische tuinders van harte uit om lid te worden van de BioTuinders. Ook bedrijven die nog niet officieel gecertificeerd zijn, kunnen aspirant-lid of vriend worden. De jaarlijkse contributie bedraagt 25 euro. 

Via een periodieke nieuwsbrief houden we de leden op de hoogte en er zal twee keer per jaar een ledenvergadering worden georganiseerd.

 

Lid worden kan door het inschrijfformulier in te vullen. 

De vereniging is bereikbaar via het volgende emailadres: info@debiotuinders.nl

 

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende mensen:

  • Luuk Schouten, Tuinderij Eyckenstein (voorzitter)
  • Bart Pijnenburg, Tuinderij De Es (secretaris)
  • Esther Kuiler, De Ommuurde Tuin (penningmeester)
  • Francine van Rossem, Kruidenhuis de Vlo (communicatie BioHuis e.d.)
  • Jacolien Cleveringa, Bijenbrood (Sierteelt)

 

 

Eerstvolgend in de agenda

Agenda

25 maart 2024 |

Workshop druppelirrigatie