Vereniging van biologische tuinders
8 februari 2016
Tijdens de eerste bijeenkomst op 9 november 2015 is met alle aanwezigen besloten dat er een vereniging voor biologische tuinders wordt opgericht. De bestuursleden zijn gekozen en vervolgens zijn er conceptstatuten geschreven. De achterban (grotendeels ontstaan vanuit het Skal-tarieven-project  en... Lees meer
12 januari 2016
Het  loont om gezamenlijk op te trekken! In de afgelopen anderhalf jaar hebben de tuinderijen, samen met andere kleinschalige bedrijven, bij Skal aangedrongen op een verlaging van hun tarief. Het resultaat mocht er zijn: Skal liet in december 2015 weten dat de basisbijdrage voor 2016, voor... Lees meer

Pagina's