Vereniging van biologische tuinders

DE BIOTUINDERS LOPEN MEE MET DE KRING – LOOP

VOOR BOEREN, BURGERS, BOUWERS, BANKEN EN BIODIVERSITEIT

TER ONDERSTEUNING VAN KRINGLOOPLANDBOUW EN EEN KRINGLOOPSAMENLEVING

De Kring-loop op 14 januari van Hoeve Biesland bij Delft (start 9.30
uur) naar het Torentje in Den Haag is een breed gedragen initiatief om
een ander -positief- geluid uit de landbouwsector te laten horen: het
geloof in een herstellende kringloop landbouw die kan bijdragen aan
oplossingen voor onder meer de biodiversiteitscrisis, de fosfaatcrisis,
de stikstofcrisis, de bodemcrisis. Als BioTuinders sluiten we ons graag
aan bij dit initiatief.
De Kring-Loop belooft een wandelend podium te worden met inspirerende
koplopers die laten zien hoe een toekomstbestendige landbouw eruit ziet.

Ook betrokken burgers zijn van harte welkom om mee te lopen.

Meer informatie vind je op: www.dewegvooruit.nl [2] en in het document:
https://docs.google.com/document/d/1lSWdj6DxwvJMV2UhXVLe9wpEmK3rKf2bm_KMUf7eKlI/edit

Eerstvolgend in de agenda

Agenda

25 maart 2024 |

Workshop druppelirrigatie