Vereniging van biologische tuinders

Algemene Leden Vergadering goed bezocht

Op 28 februari waren de BioTuinders op de Warmonderhof voor de halfjaarlijkse ALV met aansluitend een middag over de toekomst van de biologische tuinderij. Met diverse sprekers werd gekeken welke kansen en uitdagingen we kunnen verwachten de komende jaren. Heeft afzet via winkels nog toekomst? Hoe kunnen we inspelen op veranderende eetgewoontes? Is directe verkoop via voedselcoöperaties veelbelovend voor kleinschalige tuinderijen?
De voorzitter van het Biohuis, IJsbrand Snoei, was uitgenodigd om te vertellen wat het belang is van het Biohuis voor de biologische sector en waar het Biohuis zich zoal mee bezig houdt.
Tussen de bedrijven door kon er ook volop bijgepraat en/of kennis gemaakt worden. Met ruim dertig aanwezige leden was de bijeenkomst goed bezocht. Downoad hieronder het verslag van de middag.

Eerstvolgend in de agenda

Agenda

25 maart 2024 |

Workshop druppelirrigatie