Vereniging van biologische tuinders

Verslag voortgang vereniging de BioTuinders

Beste collega’s,

Op 9 november 2015 is de oprichtingsvergadering geweest van de vereniging voor biologische tuinders. De notulen en conceptstatuten zijn naar zo’n 70 tuinders toegestuurd en er zijn een heleboel reacties op gekomen. Begin januari hebben we een bestuursvergadering gehad en in januari staan we op de BioBeurs. Er is veel geschreven, besproken en gebeurd: tijd voor een update.

Vanaf nu gaan we alléén nog de leden van de vereniging aanschrijven. Dus: wil je op de hoogte blijven, word dan lid!

Naam

De reacties waren duidelijk: de naam moet kort en bondig zijn én direct duidelijk waarom het gaat. Het is daarom de BioTuinders geworden. Met twee hoofdletters als ‘extra zelfstandig’ naamwoord en ‘tuinders’ i.p.v. ‘tuin’ zodat het zichtbaar is dat het om een groep personen gaat.

Skal-licentie

Zowel tijdens de oprichtingsvergadering als in de emails bleek dit een punt waar veel over te doen is. Kortgezegd zijn er twee stromingen: er is een aantal mensen met licentie, die vindt dat het keurmerk het enige objectieve middel is. Ondanks alles dat op Skal aan te merken is, prefereren zij het hebben van een keurmerk en zouden ze het liefst zien dat iedereen die zegt ‘biologisch’ te werken, ook een keurmerk heeft. Dan zijn er andere mensen, momenteel meestal niet-gecertificeerd, die zoveel moeite hebben met de (wijze van) certificering dat ze twijfelen of ze het keurmerk willen (behouden) of reeds besloten hebben het niet aan te vragen.

Onder andere het BioHuis heeft gevraagd of wij ons kunnen verenigen, om beter zicht-/hoorbaar te zijn. En lidmaatschap van het BioHuis gaat per Skalnummer. Daarom heeft het bestuur besloten toch de biologische certificering als leidraad te gebruiken.

We nemen de geluiden voor een evt. ander certificeringssysteem echter wel serieus. Daarom willen we binnen de vereniging de mogelijkheid bieden om te zoeken naar een andere manier van certificeren. Zo kan er een studiegroep in het leven geroepen worden met mensen die gaan inventariseren onder tuinders wat men wil en hoe dit praktisch invulbaar is.

Daarop aanhakend hebben we het, in de statuten en in de communicatie, nu over “biologisch gecertificeerde” bedrijven, maar wordt de Skal niet genoemd, zodat er ruimte is om in de toekomst voor een andere instantie of certificeringsmethode te kiezen.

 

Aspirant-leden

Het idee van aspirant-leden is dat zij lid kunnen zijn hoewel ze (nog) geen keurmerk hebben. In de discussie over de verlaging van de tarieven van Skal was hun inbreng immers ook relevant. Maar ook nu, met vragen als: “welke manier van certificering past bij tuinderijen met een directe afzet aan en sterke binding met de consument?” is hun creatieve inbreng waardevol. Tijdens de oprichtingsvergadering bleek echter dat er ook een zekere argwaan is naar bedrijven zonder licentie. Stel dat zij het voor het zeggen krijgen binnen de vereniging, dan glijden we wellicht af naar een minder biologisch alternatief.

Daarom hebben we gekozen voor het volgende:

  • De aspirant-leden hebben de intentie zich te laten certificeren. Als ze na twee jaar nog niet zijn begonnen aan een omschakelingstraject, kunnen ze geen lid meer zijn.
  • Het aspirant-leden aantal mag maximaal 20% van het totaal aantal leden zijn. Er is dus wel kans op een wachtlijst

Om tevens de vruchten te kunnen plukken van verfrissende ideeën van de aspirant-leden (meestal startende tuinders) hebben we er voor gekozen dat:

  • De aspirant-leden binnen de vereniging stemrecht hebben .
  • De aspirant-leden kunnen deelnemen aan het bestuur met een maximum van 1 persoon (is tevens ca. 20% van het bestuur).

Bedrijfsgrootte

De allereerste reden om een groep te vormen was als lobby voor een lager Skaltarief. Hiervoor zijn kleine bedrijven benaderd: biologisch en niet biologisch, tuin, vee, boom, paddenstoelen etc. De doelstelling een lager Skaltarief mogelijk te maken, is inmiddels gehaald en daarom is er ook geen directe reden meer om als gemeenschappelijke deler “klein bedrijf” te hebben. Het gaat nu met name om de gemeenschappelijke deler “tuinder (met directe afzet)”, omdat deze groep nog helemaal niet is vertegenwoordigd in welk orgaan dan ook.

Na discussie over een maximum grootte van deelnemende bedrijven, in omzet dan wel hectares, is het bestuur tot de conclusie gekomen dat een limiet niet nodig is. Het gaat vooral om tuinderijen met een directe afzet aan de klant, die het gezicht zijn van de biologische landbouw. Voor grotere, gemechaniseerde groenteteeltbedrijven met afzet aan bv. de groothandel, is onze vereniging waarschijnlijk niet interessant. Bovendien gaat het stemrecht per bedrijf en niet per hectare, dus de grote bedrijven (met mogelijk iets andere belangen), zullen nooit de overhand krijgen.

  • Er is voor lidmaatschap van de vereniging geen eis gesteld aan de grootte van het bedrijf

Kennismaking

Twee bestuursleden van de vereniging zullen aanwezig zijn op de BioBeurs. Op beide dagen van de BioBeurs bemannen zij een tafel van 13.00 tot 14.00 uur in de stand van Bionext / BioHuis/VBP/biowinkelvereniging. Kom vooral langs om kennis te maken, bij te praten of input te geven.

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de BioTuinders