Vereniging van biologische tuinders

verslag workshop Bokashi en Elaine Ingham compost maken

workshop compost 2023 -1

Woensdag 29 november 2023  op de Ommuurde Tuin in Renkum

Vaak hebben we in het seizoen geen tijd en beland het groenafval op een of meerdere hopen op de tuinderij die vervolgens niet of minder goed composteren. De workshop op 29 november op de Ommuurde tuin in Renkum gaf een mooi overzicht van de verschillen tussen compost en bokashi maar ook een uitwisseling van ervaringen hoe we als tuinder hier mee omgaan. Na een introductie van Benthe Wallenberg (compost) en Esther Kuiler (bokashi) gingen we aan de slag. Een mooie toren van de juiste verhouding groen (stikstof) en bruin (koolstof) werd opgezet die de komende weken 60 graden moet worden en 2 a 3 keer moet worden omgezet. Daarna gingen we aan de slag met de bokashi, groenafval werd gemengd met een mengsel van klei en sporenelementen afgewisseld met een gieter water met daarin opgelost wat effectieve micro-organismen. Een koude maar leerzame middag.

 

 

 

Eerstvolgend in de agenda

Agenda

25 maart 2024 |

Workshop druppelirrigatie