Vereniging van biologische tuinders

Vraagbaak

De vraagbaak is een mailing lijst van De Biotuinders voor allerhande praktische vragen met betrekking tot de biologische teelt en bedrijfsvoering. Van collega's voor collega's.

 

Inschijven voor de lijst kan hier: http://debiotuinders.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/vraagbaak

 

Vragen aan de lijst stel je via email: vraagbaak@debiotuinders.nl

 

 

23 maart

We hebben net een leuke vergadering gehad

Eerste ALV bij De Bolster op woensdag 23 maart

Op 23 maart a.s. zal de eerste algemene ledenvergadering van vereniging de BioTuinders plaatsvinden. Er zijn nog geen jaarstukken uit het verleden te bespreken, maar des te meer plannen voor de toekomst: waarmee gaat de vereniging aan de slag?

Het passeren van de notariële akte

Door drie leden van het bestuur op 10 februari 2016 om 9.47 uur.

Nog niet alle tuinders zijn bereikt

Op 20 en 21 januari had de vereniging een 'spreekuur' in de stand van Bionext op de BioBeurs.  We hebben hier met een aantal collega's gesproken, maar we zijn nog steeds op zoek naar meer biologische tuinders. Want er bestaat nergens een lijst met "alle biologische tuinders van Nederland". Dus zeg het aan je collega's voort dat er nu een landelijke tuindersvereniging is! De grootte van de vereniging is nu nog niet zodanig dat we met goed geweten de hele sector kunnen vertegenwoordigen.

De vereniging wordt opgericht

Tijdens de eerste bijeenkomst op 9 november 2015 is met alle aanwezigen besloten dat er een vereniging voor biologische tuinders wordt opgericht. De bestuursleden zijn gekozen en vervolgens zijn er conceptstatuten geschreven.

Lagere Skaltarieven voor kleine bedrijven

Het  loont om gezamenlijk op te trekken! In de afgelopen anderhalf jaar hebben de tuinderijen, samen met andere kleinschalige bedrijven, bij Skal aangedrongen op een verlaging van hun tarief.

Pagina's

Abonneren op de BioTuinders RSS