Nog niet alle tuinders zijn bereikt

Op 20 en 21 januari had de vereniging een 'spreekuur' in de stand van Bionext op de BioBeurs.  We hebben hier met een aantal collega's gesproken, maar we zijn nog steeds op zoek naar meer biologische tuinders. Want er bestaat nergens een lijst met "alle biologische tuinders van Nederland". Dus zeg het aan je collega's voort dat er nu een landelijke tuindersvereniging is! De grootte van de vereniging is nu nog niet zodanig dat we met goed geweten de hele sector kunnen vertegenwoordigen.

De vereniging wordt opgericht

Tijdens de eerste bijeenkomst op 9 november 2015 is met alle aanwezigen besloten dat er een vereniging voor biologische tuinders wordt opgericht. De bestuursleden zijn gekozen en vervolgens zijn er conceptstatuten geschreven.

Lagere Skaltarieven voor kleine bedrijven

Het  loont om gezamenlijk op te trekken! In de afgelopen anderhalf jaar hebben de tuinderijen, samen met andere kleinschalige bedrijven, bij Skal aangedrongen op een verlaging van hun tarief.

Pagina's

Abonneren op de BioTuinders RSS