Vereniging van biologische tuinders

DE BIOTUINDERS LOPEN MEE MET DE KRING – LOOP

Datum: 
14 januari 2020
VOOR BOEREN, BURGERS, BOUWERS, BANKEN EN BIODIVERSITEIT TER ONDERSTEUNING VAN KRINGLOOPLANDBOUW EN EEN KRINGLOOPSAMENLEVING De Kring-loop op 14 januari van Hoeve Biesland bij Delft (start 9.30 uur) naar het Torentje in Den Haag is een breed gedragen initiatief om een ander -positief- geluid uit de landbouwsector te laten horen: het geloof in een herstellende kringloop landbouw die kan bijdragen aan oplossingen voor onder meer de biodiversiteitscrisis, de fosfaatcrisis, de stikstofcrisis, de bodemcrisis. Als BioTuinders sluiten we ons graag aan bij dit initiatief. De Kring-Loop belooft een wandelend podium te worden met inspirerende koplopers die laten zien hoe een toekomstbestendige landbouw eruit ziet. Ook betrokken burgers zijn van harte welkom om mee te lopen. Meer informatie vind je op: www.dewegvooruit.nl [2] en in het document: https://docs.google.com/document/d/1lSWdj6DxwvJMV2UhXVLe9wpEmK3rKf2bm_KMUf7eKlI/edit